Chào mừng đến với dàn nhạc TJMS

Chào mừng đến với Dàn nhạc TJMS. Chúng tôi chào đón những người mới bắt đầu đến những sinh viên nâng cao. Mọi người đều có thể tham gia dàn nhạc. Chúng tôi chơi nhạc thính phòng với các nhóm nhỏ và chúng tôi chơi các buổi hòa nhạc của dàn nhạc lớn. Mọi người đều được chào đón tham gia.

Đây là bộ phim Stand by Me mà chúng tôi đã thực hiện vào tháng 2019 năm XNUMX:  https://player.vimeo.com/video/425961779

Đây là một bộ phim về La Paloma mà chúng tôi đã làm vào tháng 2020 năm XNUMX:  https://vimeo.com/486232973

Đây là video về một trong những buổi hòa nhạc của chúng tôi vào năm 2019:  https://vimeo.com/494104066

Biểu mẫu chuyến đi thực địa.. Đây là một biểu mẫu chuyến đi thực địa bổ sung.