apsmain

Học trên mạng

Cảm ơn những người đã có thể tham gia cùng chúng tôi đến BTSN Town Hall vào lúc 22:7 tối thứ Ba, ngày 30 tháng XNUMX!

Nếu bạn không thể tham gia với chúng tôi, vui lòng xem trang này để biết thêm thông tin.

Thứ Hai "Giờ làm việc"

Sinh viên có thể truy cập giờ hành chính thông qua MS Teams vào Thứ Hai Không đồng bộ Học.

Các liên kết MS Teams cho giờ hành chính có thể được tìm thấy trên trang Canvas của mỗi giáo viên.

Giáo viên dạy toán 8: 00 AM - 9: 00 AM
Giáo viên Khoa học 8: 45 AM - 9: 45 AM
Giáo viên Ngôn ngữ Thế giới / Thể dục 9: 30 AM - 10: 30 AM
Điều phối viên thử nghiệm, Shari Brown 10: 00 AM - 10: 30 AM
Giáo viên Nghệ thuật / Thiết kế 10: 15 AM - 11: 15 AM
Giáo viên tiếng anh 12: 00 PM - 1: 00 PM
Người học tiếng anh 12: 00 PM - 1: 00 PM
Khoa học Xã hội Giáo viên 12: 45 PM - 1: 45 PM