Sự kiện sắp tới

Thomas Jefferson Yellowjackets Chào mừng đến với Năm học 21-22!

chỉ số

Muốn biết chuyện gì đang xảy ra? Đánh dấu các sự kiện sau trên lịch của bạn:

Ngày Sự kiện Thời gian Địa Chỉ
Tháng tư 4-5 Định hướng Tăng trưởng Lớp 6
Tháng Tư 8 Cuối quý 3
Tháng tư 11-15 Spring Break
Tháng Tư 18 Chuẩn bị Lớp - Không có Trường cho Học sinh
3 Tháng Năm Eid al-Fitr
25 Tháng Năm Cửa sổ thử nghiệm SOL bắt đầu
30 Tháng Năm Ngày tưởng niệm- Không có trường học
Tháng Sáu 9 Cửa sổ thử nghiệm SOL kết thúc
Tháng Sáu 10 Bữa tối & khiêu vũ ở lớp 8 6-9 PM
Tháng Sáu 13 Lễ kỷ niệm cuối năm (Lớp 6 và 7)
Tháng Sáu 15 Lễ lên lớp 8 9 AM Thomas Jefferson Middle School
Tháng Sáu 16 Ngày cuối cùng của trường