Yêu cầu dịch vụ dành cho iPad của sinh viên

Logo áo khoác vàngNếu bạn làm mất hoặc làm hỏng iPad của mình hoặc cần bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào khác, vui lòng liên hệ với Giáo viên TA đầu tiên. Sau đó, giáo viên TA sẽ đảm bảo quá trình sửa chữa được bắt đầu. Thông tin bổ sung về trợ giúp thiết bị kỹ thuật số, vui lòng liên hệ với văn phòng chính 703-228-5900. Liên quan đến chính sách thanh toán thiệt hại của hội đồng nhà trường, vui lòng tham khảo APS PIP.