Cập nhật Sáng kiến ​​Học tập Cá nhân hóa

Logo áo khoác vàngThomas Jefferson Cập nhật Sáng kiến ​​Học tập Kỹ thuật số: Hỗ trợ Học tập Từ xa

Tháng Chín 2021

Học sinh lớp sáu sẽ nhận được thiết bị mới vào ngày 9 tháng XNUMX trong thời gian học TA. Họ sẽ trả lại tất cả các thiết bị và cáp hiện tại. Các sinh viên mới khác đã nhận được iPad trên cơ sở cuốn chiếu nhanh nhất có thể. Nếu học sinh của bạn chưa nhận được thiết bị, vui lòng liên hệ với giáo viên TA.

 

Kết nối với WiFi tại nhà

Sổ tay Công nghệ Học sinh Trung học