Cập nhật Sáng kiến ​​Học tập Cá nhân hóa

Logo áo khoác vàngThomas Jefferson EdTech cập nhật

Tháng Tám 2022

Chào mừng bạn trở lại Yellowjackets! Học sinh lớp bảy và lớp tám sẽ bắt đầu nhận thiết bị vào ngày 30 tháng 1. Học sinh lớp sáu hy vọng sẽ nhận được thiết bị vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Học sinh cũng sẽ được biết về chính sách sử dụng và thiệt hại được chấp nhận của quận. Các sinh viên mới đến Arlington sẽ nhận được thiết bị trên cơ sở luân phiên và nhanh nhất có thể. Tất cả các vấn đề về iPad ban đầu nên được thông báo cho giáo viên TA của học sinh của bạn để bắt đầu quá trình trợ giúp.

2022-2023 Thư tiếng Anh AUP

Thư AUP của Amharic-2022-2023

Bản dịch tiếng Ả Rập 2022-2023 Thư AUP

Thư AUP của Mông Cổ-2022-2023

2022-2023 Thư AUP tiếng Tây Ban Nha

Các mặt hàng khác:

Kết nối với WiFi tại nhà

Sổ tay Công nghệ Học sinh Trung học