Shyrone Stith

Thưa quý phụ huynh / người giám hộ!

Thật vui mừng được chào đón tất cả các học sinh xuất sắc trở lại trường năm nay. Tên tôi là Ông Stith, tôi là người mới đến bộ phận PE của TJMS. Tôi mong được làm quen với các con của quý vị và cho chúng tham gia lớp Thể dục năm nay. Mục tiêu của môn Giáo dục thể chất là dạy học sinh hình thành những thói quen sống lành mạnh sẽ tồn tại suốt đời. Chúng tôi thực hiện được điều đó bằng cách cho học sinh tham gia nhiều hoạt động, thể thao và thử thách sẽ giúp tăng khả năng thể chất, xã hội và tinh thần của các em, cũng như các kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác. Chúng tôi sẽ cung cấp một lớp học an toàn, vui vẻ và đầy động lực để khuyến khích tất cả học sinh muốn tham gia, vui vẻ và cố gắng hết sức mình. Các hoạt động Thể dục Trọng tâm, sức khỏe, dinh dưỡng, cơ và xương được triển khai vào các lớp Thể dục, cũng như lồng ghép các môn Chính. Nhóm Thể dục của TJMS liên tục đặt ra những kỳ vọng rõ ràng cho học sinh đối với từng lớp học trong việc giúp các em thành công để trở thành động lực cả đời! Tôi đang mong chờ một năm tuyệt vời. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với giáo viên Thể dục của con bạn qua email.

Giáo trình Heath và PE 19-20