Khoa học

Hội chợ Khoa học TJMS 2022

Điều phối viên Hội chợ Khoa học:

Traci Hà Lan-Shuford

Ngày: 

TBD

Vị trí: 

Giờ ảo: 3:00 chiều - 4:30 chiều

Hội chợ khoa học khu vực

Năm nay, học sinh lớp 7 và 8 phải hoàn thành và tham gia dự án hội chợ khoa học. Đây sẽ là một dự án độc lập dành cho các bạn sinh viên quan tâm tham gia. Hỗ trợ cho các dự án của Hội chợ Khoa học sẽ được cung cấp sau giờ học theo lịch hẹn. Vui lòng liên hệ với giáo viên khoa học của bạn nếu bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin.

 

Lớp Giáo viên
6th Công nhân Alexandra, Kimberly Miller, Laura Bannach, Clare LeBovidge
7th  Jennifer Vernier, Traci Hà Lan-Shuford, Kelly Perry, Kaila Leonberger
8th Belinda Snell, Abigail Kaster , Cầu nối AndrewCherita Harrod