Quy trình và tài nguyên giới thiệu

Để giới thiệu một đứa trẻ đến các dịch vụ năng khiếu, giấy giới thiệu phải được hoàn thành trước ngày 1 tháng 19 của năm học hiện tại. Học sinh có thể được giới thiệu bởi một giáo viên, nhân viên, phụ huynh, hoặc thậm chí có thể tự giới thiệu. Do hoàn cảnh hiện tại theo hướng dẫn COVID-2020, bất kỳ học sinh nào được giới thiệu sau tháng XNUMX sẽ được đánh giá vào mùa thu năm XNUMX.

Thông tin giới thiệu (Tiếng Anh) (Espanol)

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài thuyết trình dành cho phụ huynh bên dưới.

Bài thuyết trình dành cho cha mẹ về các dịch vụ được tặng (Sẽ sớm đăng)