Quy trình và tài nguyên giới thiệu

Để giới thiệu một đứa trẻ đến các dịch vụ năng khiếu, giấy giới thiệu phải được hoàn thành trước ngày 1 tháng XNUMX của năm học hiện tại. Học sinh có thể được giới thiệu bởi một giáo viên, nhân viên, phụ huynh, hoặc thậm chí có thể tự giới thiệu.

Thông tin giới thiệu (Tiếng Anh) (tiếng Tây Ban Nhal)