Điều phối viên Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

IMG_2684Xin chào, tên tôi là Stephanie Smith và tôi sẽ làm Điều phối viên Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập cho Trường Trung học Thomas Jefferson. Đây sẽ là năm thứ sáu của tôi trong vai trò này, nhưng là năm thứ chín của tôi với Trường Công lập Arlington. Trước khi gia nhập Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập – tiền thân là Văn phòng Công bằng và Xuất sắc– tôi từng là giáo viên tiếng Anh lớp bảy cho Monarchs tại TJMS.

Tôi rất vui mừng được tiếp tục với vai trò của mình tại Trường Trung học Thomas Jefferson và mong muốn được làm việc với nhiều gia đình trong cộng đồng của chúng ta. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Tôi có thể liên lạc qua email tại stephanie.smith@apsva.us hoặc qua điện thoại tại (703) 228-5874.