Bài luyện tập kiểm tra

Những bài kiểm tra thực hành 

Các nguồn tài liệu ở đây nhằm hỗ trợ và nâng cao sự chuẩn bị của học sinh đối với Đánh giá Tiêu chuẩn Học tập (SOL). Những hướng dẫn này cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với định dạng và cấu trúc của các câu hỏi và cho phép người dùng nhận được phản hồi trực tiếp cho từng mục. Người dùng cũng có thể tải xuống và in thông tin tài nguyên để biết các mẹo, kỹ thuật và chiến lược liên quan đến đọc và viết. Chúng tôi khuyến khích sinh viên làm bài kiểm tra SOL để làm quen với kiểm tra SOL bằng cách thực hiện các bài kiểm tra SOL thực hành.

Các trang web sau đây có sẵn các bài kiểm tra để thực hành:

Các thử nghiệm & Bộ vật phẩm đã phát hành

Tiêu chuẩn của tài liệu học tập cho tiếng Anh

Tiêu chuẩn của tài liệu học tập cho môn Toán

Kiểm tra Thực hành Trực tuyến