Niên giám

Nhận kỷ yếu (2020-21)

Kỷ yếu đang được in Hãy đến TJMS để nhận sách đặt trước của bạn ngay hôm nay! TJMS mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 3 giờ chiều  

Đóng góp ảnh chân dung kỷ yếu

TJMS tạo cơ hội cho sinh viên tải lên ảnh chân dung của chính mình để sử dụng trong kỷ yếu năm nay. Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một cuốn kỷ yếu ghi lại năm học lịch sử này.