Bà Susan Boyle

Thời gian biểu của tôi:

TA - Phoenix, lớp 8

Tiết 1, 2, 3, 4 - Français II, lớp 8

Tiết 5 & 6 - họp nhóm / lập kế hoạch & ăn trưa

Tiết 7 - Nhập môn tiếng Pháp lớp 6 A / B

8è kỳ - lập kế hoạch

Bài thuyết trình về đêm học  BTSN 19-20 Mme Boyle

Français II   Giáo trình FR2 19-20 Boyle

Tiết 7 - Giới thiệu à Français lớp 6 A / B  Giáo trình Nhập môn tiếng Pháp 19-20

gửi email cho tôi theo địa chỉ: susan.boyle@apsva.us để gọi cho tôi, vui lòng gọi văn phòng chính 703-228-5900 và để lại tin nhắn để tôi gọi lại cho bạn trong thời gian ăn trưa hoặc lập kế hoạch.

nữ tính
Biểu trưng nữ tính của World Cup 2019 của Pháp