Thẩm phán Egbert

Chào mừng bạn đến với lingua Latina! Tôi dạy tiếng Latinh I, II, và lớp 6 Nhập môn tiếng Latinh.


 

Khóa học

  • Giới thiệu về tiếng Latinh
  • tiếng Latinh tôi
  • La tinh II