Bà Moran

Chào mừng đến với trang chủ của Madame Inger Moran.

Các khóa học của tôi:

Đề cương Tiếng Pháp 1 Tăng cường (lớp 7 và 8): giáo trình tiếng Pháp 1 tăng cường 1920

Giáo trình tiếng Pháp 1 (lớp 7 và lớp 8): Sylabus FR 1 1920

Bài thuyết trình về đêm học BSN tiếng Pháp 1 1920

 

 

Liên hệ với tôi: inger.moran@apsva.us

Khóa học

  • Pháp II
  • Tiếng Pháp I
  • Nhân sự lớp 8