Jennifer Mari Gunderson

Chào các em!

Tôi rất vui được trở thành thành viên của nhóm Thomas Jefferson Middle School! Tôi sẽ dạy: Giới thiệu về Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ, ASL I và ASL II. Điều này sẽ rất vui khi thấy học sinh ký tên ở hành lang hoặc nơi khác!

Bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn đang tò mò, vui lòng gửi email cho tôi @ jennifer.gunderson@apsva.us

Đăng ký vui vẻ!