Emily Calhoun

Calhoun- San Fran

Emily Calhoun

Giáo viên TA lớp 7 Rồng

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt cho Chương trình Trung học dành cho Học sinh Tự kỷ

 

Thông tin liên hệ:

emily.calhoun@apsva.us

703-228-5900

Nhấp để biết thêm thông tin về các lớp Kỹ năng Xã hội và Nghiên cứu Hướng dẫn do Cô Calhoun giảng dạy:

Giáo trình Kỹ năng xã hội

Giáo trình Nghiên cứu Giảng dạy

Khóa học

  • Nghiên cứu hướng dẫn
  • Nhà cung cấp trường hợp
  • Kỹ năng xã hội