Video đêm thông tin trung học cơ sở

Nếu bạn đã bỏ lỡ sự kiện trực tiếp của chúng tôi, đừng lo lắng! Bạn có thể xem video và xem lại câu trả lời cho tất cả Câu hỏi thường gặp1 từ sự kiện.