Cơ hội cuối cùng để đặt trước cuốn kỷ yếu của bạn

CƠ HỘI CUỐI CÙNG! 

Từ: Nhóm kỷ yếu TJMS 

Kính gửi: Phụ huynh / Cộng đồng nhà trường 

THÔNG BÁO CUỐI CÙNG: Đặt mua Kỷ yếu 2022!

ĐẶT LẠI SÁCH NĂM CỦA BẠN NGAY HÔM NAY TRƯỚC KHI CHÚNG TÔI NỘP ĐƠN HÀNG CUỐI CÙNG….

CHỈ 70 bản sao còn lại cho 735 sinh viên!

Sắp hết thời gian để mua 2022 Áo khoác vàng TJMS niên giám. Đặt trước của bạn trước Thứ Hai, Tháng Sáu, 6th để đảm bảo cho học sinh của bạn một bản sao và để lưu lại những kỷ niệm của năm đặc biệt này. Đây là cuộc gọi cuôi cung trước khi chúng tôi gửi đơn đặt hàng của chúng tôi để in. Gói thanh toán có sẵn lúc thanh toán khi bạn đặt hàng tại https://jostensyearbooks.com/?REF=A08791200 hoặc ghé qua phòng 82 (Phòng Mr. J Anderson) với khoản thanh toán của bạn ($ 42).