Quỹ từ thiện Jefferson - Tại đây quyên góp cho các gia đình Jefferson đang cần

Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY để đọc một bức thư ngỏ từ Nhân viên Jefferson của chúng tôi

Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY để được đưa đến cổng thanh toán để quyên góp cho Quỹ từ thiện Jefferson. Tất cả số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ các gia đình Jefferson khi chúng tôi bước vào kỳ nghỉ thu và đông. Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế. Khi bạn truy cập cổng thông tin, chỉ cần nhập số tiền bạn muốn cung cấp vào trường thanh toán và nhấp vào “thêm vào giỏ hàng”. Sau khi thêm khoản đóng góp của bạn vào giỏ hàng, chỉ cần kiểm tra.

Chúng tôi rất biết ơn vì sự đóng góp của bạn.

Những câu hỏi hoặc sự liên quan?

jeremy.siegel@apsva.us