Hạn chót ngày 3 tháng 2021! 2022-XNUMX Lựa chọn tùy chọn ảo / Thông tin thử nghiệm SOL sắp tới

Thời hạn quyết định là ngày 3 tháng XNUMX! Năm học tới, có hai lựa chọn, trở lại trực tiếp năm ngày một tuần hoặc đăng ký vào học viện ảo hoàn toàn. Mời các bạn xem BỨC THƯ NÀY để biết thêm chi tiết và hướng dẫn về cách chọn tùy chọn của bạn trong phụ huynh.