Thông tin Thể thao Trung học dành cho Học sinh Lớp 8 / Lịch thi đấu Bóng chày Wakefield

Như nhiều người có thể biết, học sinh lớp 8 đủ điều kiện tham gia các môn thể thao dành cho học sinh năm nhất / JV ở trường trung học của quận nếu môn thể thao này không được cung cấp ở cấp trung học cơ sở. Lacrosse, bóng chày và bóng mềm là một số ví dụ về các môn thể thao đủ điều kiện. Nhấp vào liên kết bên dưới để mở bảng thông tin từ Becky Kigin, huấn luyện viên thể thao Wakefield, về tính đủ điều kiện. Dưới đây có thể tìm thấy liên kết cho gói thể thao Wakefield. Cuối cùng, bạn có thể tìm thấy liên kết đến lịch trình thử sức của đội bóng chày Wakefield ở phía dưới.

Thủ tục thể thao Wakefield

Gói biểu mẫu vật lý Wakefield

Thông tin về buổi tập thử bóng chày Wakefield

Câu hỏi? jeremy.siegel@apsva.us