Phiếu báo cáo học kỳ I!

Xin chào các bậc cha mẹ của TJMS,

Học bạ trung học cơ sở đã trải qua những thay đổi lớn. Học bạ bây giờ sẽ được xử lý thông qua trung tâm giáo dục và gửi về nhà cho phụ huynh. Các học bạ mới nhỏ hơn và điểm / nhận xét được báo cáo chỉ phản ánh thời gian chấm điểm hiện tại (học bạ trung học cơ sở bây giờ được định dạng giống như học bạ trung học phổ thông). Ngoài ra, không có tờ giấy xé nào cần được trả lại cho trường. Điểm của giáo viên sẽ được trả cho tôi trước nửa đêm nay. Sau đó, tôi có thể thay đổi điểm cho đến 4 giờ chiều ngày mai. Quá trình cuối cùng / in phiếu điểm sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu. Phiếu điểm sau đó sẽ được gửi về nhà qua đường bưu điện Hoa Kỳ vào khoảng thời gian trong tuần của ngày 12 tháng XNUMX, vì vậy hãy chú ý theo dõi!

Susan Hà Lan

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn

Trường trung học Thomas Jefferson