Kiến thức cơ bản về trường học: Những điều bạn cần biết về ParentVUE, Canvas, Chấm điểm IB và Sổ tay PTA

Vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 2021 năm 6, từ 00 giờ chiều - 7 giờ tối, chúng tôi đã tổ chức một hội thảo ảo để hiểu về cách xếp loại dựa trên tiêu chuẩn của Chương trình Trung học cơ sở của Canvas / ParentVUE, IB (để có một mô tả ngắn về nó, hãy xem bài đăng này)và Sổ tay PTA. Xem đoạn ghi âm của hội thảo dưới đây:

Kiến thức cơ bản về trường học - Điều hướng TJMS

 

 

myp-model-vi

 

 

 

Hình ảnh cơ bản về trường học