Kiến thức cơ bản về trường học: Điều hướng TJMS

Kiến thức cơ bản về trường học - Điều hướng TJMSHãy tham gia với chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 2021 năm 6 từ 00:7 chiều - 00:XNUMX tối để tham gia một hội thảo ảo để hiểu cách xếp loại dựa trên tiêu chuẩn của Chương trình IB. Xem tờ rơi để biết thêm thông tin: Khái niệm cơ bản về trường học-Điều hướng TJMS - Tiếng Anh, Khái niệm cơ bản về trường học-Điều hướng TJMS - Tiếng Tây Ban Nha, Khái niệm cơ bản về trường học-Điều hướng TJMS - Amharic, Khái niệm cơ bản về trường học-Điều hướng TJMS - Tiếng Mông Cổ, Khái niệm cơ bản về trường học-Điều hướng TJMS - Tiếng Ả Rập