Tháng: Tháng Mười Một 2021

Mang theo chai nước của bạn

Xin chào các gia đình TJ, Đây là một lời nhắc nhở thân thiện rằng học sinh cần mang theo chai nước tái sử dụng đến trường mỗi ngày để đảm bảo rằng chúng luôn đủ nước suốt cả ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ của bạn!