Tháng: Tháng Tám 2021

Thủ tục ăn trưa tại Jefferson

Kế Hoạch Ăn Trưa Cho Trường Trung Học Cơ Sở Thomas Jefferson Trường Công Lập Arlington (APS) cam kết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh của chúng tôi trong suốt cả ngày học. Điều này bao gồm trong bữa trưa, khi học sinh sẽ không thể đeo khẩu trang trong khi chủ động ăn hoặc uống. Thomas Jefferson Middle School (TJMS) đã phát triển một kế hoạch để […]

Chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn của Jefferson IB

Năm nay, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn IB. Việc chấm điểm tại Jefferson sẽ minh bạch, nhất quán, công bằng và toàn diện hơn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi áp dụng những giá trị này trong thư này IB MYP Tiêu chuẩn chấm điểm, En Espanol IB MYP Tiêu chuẩn chấm điểm, xem giải thích video và truy cập trang web này để xem các tài nguyên bổ sung.

Nhận kỷ yếu (2020-21)

Kỷ yếu đang được in Hãy đến TJMS để nhận sách đặt trước của bạn ngay hôm nay! TJMS mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 3 giờ chiều