Tháng: September 2020

Tùy chọn “Sau giờ học” - Tất cả tại một nơi

Lựa chọn sau giờ học cuối cùng cũng đến! Khi có nhiều tùy chọn hơn, chúng sẽ được thêm vào trang này: https://jefferson.apsva.us/actiilities/virtual- after-school-options/ Trang này nằm trong tab “HOẠT ĐỘNG”. Hoạt động trong thế giới ảo rõ ràng có một số thách thức, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó nếu có thể làm được! Những câu hỏi hoặc sự liên quan? jeremy.siegel@apsva.us

Đêm tựu trường!

TJMS Ảo Trở lại Tòa thị chính Trường! Cảm ơn những người đã có thể tham gia cùng chúng tôi đến BTSN Town Hall vào lúc 22:7 tối thứ Ba, ngày 30 tháng XNUMX! Nếu bạn không thể tham gia với chúng tôi, bạn có thể xem bản ghi âm của Tòa thị chính tại liên kết này! Bạn cũng có thể xem Bản trình bày PowerPoint […]