Tháng: Tháng Tám 2020

Cập nhật trên iPad của sinh viên / Información Sobre iPads

Desplácese hacia abajo para español Xin chào các gia đình TJMS! Chào mừng đến với năm học 2020-21 của chúng ta. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ một số thông tin, tài nguyên và mẹo để giúp bắt đầu năm học với APS iPad. Vui lòng kiểm tra với con bạn xem iPad APS có đang hoạt động hay không và chúng đã sẵn sàng […]