Tháng: Tháng 7 2019

Quy trình xác minh trực tuyến hàng năm

Khi bạn chuẩn bị cho cuối năm học, đây là lời nhắc để kích hoạt tài khoản ParentVUE của bạn nếu bạn chưa làm như vậy. Tất cả các gia đình sẽ cần tài khoản ParentVUE đang hoạt động để chuẩn bị cho Quy trình Xác minh Trực tuyến Hàng năm (AOVP) mới sẽ được triển khai vào đầu năm học 2019-20. […]