Tháng: Tháng 3 2019

Người chiến thắng Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Khu vực phía Bắc VA!

Xin chúc mừng tất cả các sinh viên đã tham gia Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Khu vực Bắc Virginia. Và đặc biệt xin chúc mừng các sinh viên Thomas Jefferson của chúng tôi về các dự án đoạt giải thưởng của họ! Làm tốt lắm các nhà khoa học Áo khoác vàng!