Tháng: Tháng 6 2018

Trường Trung học Cơ sở Jefferson chào đón Hiệu phó mới Cô Diana Jordan

Cộng đồng Jefferson rất vui mừng chào đón cô Diana Jordan làm hiệu phó mới của chúng tôi. Chúng tôi biết cô ấy sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho nhóm của chúng tôi khi Ellen Smith của Jefferson chuyển sang theo đuổi chức vụ hiệu trưởng của mình. Cảm ơn cô Smith vì những năm tháng cống hiến và phục vụ của cô. Bạn sẽ bỏ lỡ!