Tháng: May 2018

Thông tin bóng đá sinh viên năm nhất dành cho học sinh lớp 7 (2018-2019 lớp 8)

Học sinh lớp 8 được phép và khuyến khích tham gia bóng đá cho Sinh viên năm nhất và các môn thể thao khác tại trường trung học của quận quê nhà. Nếu bạn ở trong khu vực tham dự Wakefield, bạn sẽ chơi cho Wakefield, nếu bạn ở trong khu vực tham dự WL, bạn sẽ chơi cho WL. Ngay cả khi bạn định chuyển sang một mức cao khác […]