Tháng: April 2017

Cập nhật IB

Thử thách TJMS 20/20 Ngừng đói ngay Cập nhật!

Câu lạc bộ Challenge 20/20 xin cảm ơn bạn đã hỗ trợ nỗ lực của chúng tôi để quyên góp $ 3000 cho 10,000 bữa ăn cho những người cần thực phẩm. Cho đến nay, chúng tôi đã huy động được hơn $ 1660. Chúng tôi cần quyên góp được 1,300 đô la vào ngày 20 tháng 10,000 khi các gia đình TJMS sẽ cùng nhau đóng gói XNUMX bữa ăn. Người gây quỹ: Hãy ủng hộ những người gây quỹ sắp tới của chúng tôi.

Sự kiện Đóng gói Bữa ăn Rise Against Hunger: Tìm hiểu cách bạn có thể chống lại cơn đói vào ngày 20 tháng 10 từ 12 giờ sáng đến XNUMX giờ đêm. đây tại trường trung học Jefferson.