Parks và Rec. Thông tin / Cơ hội

Để tham gia Jefferson Rec. chương trình sau giờ học của trung tâm bạn phải nộp ĐIỀU NÀY giấy phép cho cô Aquila Biddle, người quản lý chương trình Văn phòng dành cho thanh thiếu niên tại Jefferson Rec. trung tâm.

Những người tham gia của tôi nhập rec. chương trình sau giờ học lúc 2:40 chiều hoặc muộn hơn với giấy thông hành có chữ ký của giáo viên. Những người tham gia đã đăng ký có thể bắt xe buýt muộn APS về nhà lúc 4:21 chiều từ nơi nghỉ. trung tâm. Những người đi xe buýt muộn đăng ký tham gia Chương trình dành cho thanh thiếu niên tuân thủ các kỳ vọng của chương trình sẽ nhận được một con dấu trên tay trước khi rời khỏi vòng quay. trung tâm trước khi lên các chuyến xe buýt muộn để thông báo cho nhân viên biết rằng họ đã đến nơi nghỉ. trung tâm sau giờ học và do đó đủ điều kiện để đi xe buýt muộn.

Câu hỏi?

jeremy.siegel@apsva.us