Tài nguyên Thư viện cho Sinh viên

Đọc sách bằng các ngôn ngữ trên thế giới.

Bạn có thể đọc sách bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Amharic, tiếng Ba Tư, tiếng Farsi, tiếng Mông Cổ, tiếng Trung và hơn thế nữa! Đi đến  Thư viện kỹ thuật số dành cho trẻ em quốc tế.


Có nhiều tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể truy cập từ các trang Thư viện Jefferson sẽ giúp bạn hoàn thành tốt bài tập ở trường.

Phòng thí nghiệm viết trực tuyến Purdue (OWL) - Ở đây có một số thông tin tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để trợ giúp bạn trong việc viết và nghiên cứu – bao gồm các hướng dẫn về phong cách thư mục.

Câu lạc bộ TAB - Tìm hiểu thêm về Câu lạc bộ TAB của Jefferson. Bạn cũng có thể tìm TABPicks của năm trước, ngày họp và hơn thế nữa. Năm nay, chúng tôi sẽ tạo podcast về một số bài đánh giá sách của chúng tôi để mọi người có thể có được ý tưởng về một số thứ hay để đọc.

Bắt nạt có thể là một vấn đề trong trường học. Dưới đây là một số liên kết có thể giúp xử lý những kẻ bắt nạt.

USA.gov - Tìm kiếm thông tin chính phủ? Bắt đầu ở đây cho các trang web và tài liệu của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương. “[Đó là] một mảng thông tin đáng kinh ngạc từ A (khiếu nại của hãng hàng không) đến Z (mã zip).”