Thư mục (Danh sách Tham khảo)

Khi bạn sử dụng một nguồn (sách, trang web, bách khoa toàn thư, v.v.) và sử dụng

  • lời nói của ai đó
  • ý tưởng hoặc ý kiến ​​của ai đó
  • sự thật không phải là kiến ​​thức phổ biến
  • hình ảnh hoặc hình ảnh

trong một bài báo hoặc bài thuyết trình, bạn phải trích dẫn nguồn - ghi nhận tín dụng khi đến hạn. Bạn trích dẫn để ghi nhận tác phẩm và ý tưởng của người khác cũng như để tránh đạo văn.


Lưu ý Lấy tài nguyên

Hãy nhớ 3 điểm B của việc ghi chú:

  • Sử dụng Bullets
  • Hãy ngắn gọn
  • Bởi bạn

Tải:


Tài nguyên trích dẫn

Hướng dẫn Thư mục APA

Các thư mục của Dự án Science Fair phải được thực hiện bằng cách sử dụng định dạng APA, đặc biệt là đối với học sinh tham gia VJAS.

Nhấp vào đây để truy cập NoodleTools

Đăng nhập bằng: APS Thông tin đăng nhập Google của bạn: trưa#@apsva.us