Trang trình bày về đêm thông tin dành cho phụ huynh

Nếu bạn đã bỏ lỡ đêm thông tin về cha mẹ / người giám hộ, các slide được đăng ở đây. Tôi sẽ đăng toàn bộ bài thuyết trình sớm.

2021 Tháng Chín Đêm dành cho cha mẹ (1)