Giáo dục thể chất và sức khỏe

Chào mừng quý vị!

Chào mừng đến với Trang chủ Giáo dục Thể chất và Sức khỏe!

Chúng tôi đang mong đợi một năm vui vẻ và khỏe mạnh với bạn!

Vui lòng xem các liên kết ở phía bên trái của trang để biết thêm thông tin.

Mục tiêu Giáo dục Thể chất và Sức khỏe:

Mục tiêu của chúng tôi với tư cách là một bộ phận là giúp học sinh phát triển các kỹ năng và hành vi dẫn đến lối sống lành mạnh. Trọng tâm của chúng tôi để đạt được mục tiêu này là tạo cơ hội cho học sinh thực hành: đưa ra những lựa chọn tích cực liên quan đến sức khỏe, phát triển các kỹ năng thể chất để giúp thúc đẩy lối sống lành mạnh, và sử dụng các kỹ năng và hành vi xã hội tích cực trong các hoạt động thể chất.