Sự kiện TJMS sắp tới

Các sự kiện sắp tới tại TJMS

Ngày Sự kiện Thời gian Địa Chỉ
12 / 2 Hội đồng tư vấn mùa thu 11: 30 AM
12 / 7 Về sớm cho học sinh 12: 05 PM
12 / 6 12 / 9 Chuyến tham quan Trung tâm hướng nghiệp Arlington Tech/Arlington 9: 30 AM
12 / 14 Ngày hội nghề nghiệp lớp 8 hàng năm 10: 00 AM
12 / 19 01 / 02 Nghỉ đông Kỳ nghỉ- Không có trường học
01 / 01 / 2023 Happy New Year!
01 / 11 Đêm thông tin TJMS cho năm học 23-24 7: 00 PM Đây sẽ là một cuộc họp ảo
01 / 16 Tiến sĩ Martin Luther King Quan sát Nghỉ lễ-Không có Trường học
01 / 30 Cuối Học Kỳ 1 (Quý 2)- Nghỉ Học
02 / 08 Về sớm cho học sinh 12: 05 PM
02 / 20 Ngày cựu chiến binh- Không có trường học Kỳ nghỉ- Không có trường học