Thông tin sự kiện sắp tới

Những ngày quan trọng cần nhớ

Logo áo khoác vàng

Sự kiện sắp tới

Ngày Sự kiện Thời gian
  Có thể 22-tháng 6 14 Kiểm tra SOL * Vui lòng xem từng cấp lớp fhoặc ngày / giờ cụ thể
Thứ năm, Tháng Bảy 25

Phụ huynh / Người giám hộ đang lên lớp 6 Gặp gỡ và chào hỏi CHỈ PHỤ HUYNH / NGƯỜI BẢO VỆ

* Đăng ký là bắt buộc

Buổi 1: 9:00 AM-10: 00 AM

Buổi 2: 1:00 chiều đến 2:00 chiều

Buổi 3: 5:00 chiều đến 6:00 chiều

Vui lòng chọn MỘT phiên

Thứ sáu, tháng bảy 26

Dự bị Trung học cơ sở

RỦI RO LỚP 6 CHỈ

* Đăng ký là bắt buộc

Buổi 1: 9:00 AM - 10:00 AM

Buổi 2: 12:00 PM - 1:00 PM

Buổi 3: 2:00 chiều - 3:00 chiều

Vui lòng chọn MỘT phiên

Thứ năm, Tháng Tám 29

Nhà mở lớp 6 của Thomas Jefferson

Học sinh lớp 6 và gia đình

đến gặp giáo viên, nhân viên và tham quan trường học của chúng tôi.

TBD