Sự kiện TJMS sắp tới

Các sự kiện sắp tới tại TJMS

Ngày Sự kiện Thời gian Địa Chỉ
10 / 17 Bài học nhận thức về bắt nạt trên mạng 8: 00 AM Lời khuyên của giáo viên
10 / 20 Ngày thống nhất- Mang màu cam  
10 / 21 Hội nghị do sinh viên lãnh đạo Lên lịch với Giáo viên TA Không có trường học cho học sinh
10 / 24 Diwali Kỳ nghỉ- Không có trường học
10 / 24 10 / 28 Tuần lễ ruy băng đỏ Hoạt động

11 / 2- Đại bàng

11/9- Cá sấu

11 / 16- Phượng hoàng

Dấu hiệu của Bài học Phòng chống Tự tử

Bài học sẽ diễn ra trong

Địa lý thế giới.

Truy cập thông tin bổ sung ở đây

11 / 7 Cuối quý 1
11 / 8 Ngày chuẩn bị vào lớp- Không có trường
11 / 11 Ngày cựu chiến binh- Không có trường học
11 / 23 11 / 25 Kỳ nghỉ- Nghỉ lễ tạ ơn- Không có trường học