Nhân viên Dịch vụ Sinh viên

Thomas Jefferson Student Services Department gồm có Giám đốc Dịch vụ Tư vấn của chúng tôi, Cố vấn cấp trường, Chuyên gia Tâm lý Học đường và Nhân viên Xã hội của Trường. Tất cả chúng tôi làm việc hợp tác để hỗ trợ học sinh, gia đình và nhân viên thông qua các nhu cầu cá nhân / xã hội / học tập của học sinh của chúng tôi.
Nhà Tâm lý học và Nhân viên Xã hội của Trường chúng tôi rất vui được làm việc với tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 để giải quyết các mối quan tâm về tình cảm và / hoặc phát triển. Các Cố vấn của Trường Jefferson luân phiên mỗi năm với các cấp lớp được chỉ định của họ để đảm bảo không chỉ có mối quan hệ bền chặt với mỗi học sinh mà còn để cung cấp một chương trình tư vấn toàn diện. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn hoặc con bạn đang cần hỗ trợ trong việc giải quyết những khó khăn trong học tập, xung đột bạn bè, các câu hỏi liên quan đến tiêu chuẩn nội dung hoặc yêu cầu tốt nghiệp, Cố vấn Trường học của bạn là nơi đầu tiên bắt đầu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu chúng tôi có thể hỗ trợ.