Áo khoác vàng quốc tế có tâm

IB-learning-profile-sq

Nhiệm vụ của Chương trình Trung cấp Tú tài Quốc tế tại Trường Trung học Thomas Jefferson là: Cùng nhau học tập để hiểu và cải thiện bản thân, tương lai của chúng ta và thế giới của chúng ta.

Bộ phận tư vấn Jefferson sắp xếp có chủ đích các bài học ở cấp lớp, các buổi tư vấn và trọng tâm hàng tháng của chúng tôi để xây dựng kết nối giữa các cá nhân, đồng nghiệp và xã hội toàn cầu của chúng tôi.  

Để biết thêm thông tin chi tiết: chuyến thăm  hoặc liên hệ với Điều phối viên IB của chúng tôi- Kip Malinosky