Liên hệ với Trưởng nhóm học thuật

Liên hệ với Trưởng nhóm học thuật

Lớp 6th Ann miller, Joanne Man, Kerry Fitzpatrick
Lớp 7th Traci Hà Lan-Shuford, Maureen NolanJason Busby
Lớp 8th Jessica Kramer, Caitlin RotchfordBrittany Wiltrout
Người học tiếng anh Elita Jenks
Giáo dục đặc biệt Matthew Gavin
Có năng khiếu Megan Detweiler
Ngôn ngữ thế giới Inger Moran
Nghệ thuật và Thiết kế Catrina Tangchittsumran