Bảo hiểm tai nạn sinh viên

Bảo hiểm tai nạn sinh viên

Học sinh không có bảo hiểm y tế cần phải mua bảo hiểm tai nạn để tham gia các môn thể thao liên trường. Các chấn thương xảy ra tại các sự kiện thể thao và các hoạt động khác của trường không thuộc trách nhiệm tài chính của Trường Công Arlington. Bấm vào liên kết bên dưới để xem thông tin bảo hiểm và các mẫu đơn đăng ký. Gói rẻ nhất có sẵn với giá 9.00 đô la.  Bảo hiểm tai nạn này dành cho TẤT CẢ SINH VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG CÔNG DÂN.

Thông tin / Tư vấn Bảo hiểm APS Thông tin / Tư vấn Bảo hiểm APS Tây Ban Nha Đơn bảo hiểm tai nạn tiếng Tây Ban Nha Đơn bảo hiểm tai nạn tiếng Anh

Trợ cấp y tế Virginia

Học sinh mang Quốc tịch, Công dân Hoa Kỳ, hoặc có tình trạng nhập cư thuận lợi có thể đủ điều kiện nhận Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế miễn phí của Virginia dành cho trẻ em. Thông tin về chương trình đó có thể được tìm thấy ĐÂY.