Hiệp hội bóng đá Arlington

Hiệp hội bóng đá Arlington

Biểu trưng của Hiệp hội bóng đá ArlingtonBạn có thể đăng ký bằng cách gửi lại các mẫu dưới đây và phí đăng ký cho Mr. Siegel. Đăng ký thông thường là $ 75.00, nếu con bạn nhận được bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá, chi phí sẽ giảm xuống còn $ 30.00 Hãy nhớ điền vào đơn xin hỗ trợ tài chính.

Mẫu đăng ký bóng đá ASA: