Đăng ký Chương trình Thanh thiếu niên Sau Giờ học tại Arlington PRCR

Sinh viên TJMS có thể đến trung tâm tư vấn trực tiếp và tham gia vào chương trình Văn phòng dành cho Thanh thiếu niên sau giờ học. Những học sinh tham gia chương trình này có thể đi xe buýt muộn về nhà. Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 9/12, tất cả học sinh sẽ phải có thẻ từ Văn phòng dành cho Thanh thiếu niên để lên xe buýt muộn. Để có thẻ đi xe buýt, học sinh cần phải đăng nhập vào sổ sách trước 2:45 chiều sau giờ học. Học sinh có thể đăng nhập vào tài khoản bất cứ lúc nào sau 2:45 chiều miễn là họ có giấy thông hành từ giáo viên hoặc nhân viên khác của trường cho biết họ đã được giám sát. Học sinh Jefferson phải ở dưới sự giám sát của nhân viên Văn phòng dành cho thanh thiếu niên cho đến 4:10 chiều khi họ sẽ được đưa đến nhà ăn. Học sinh không ở lại chương trình tuổi teen và có thẻ phù hợp sẽ không được phép lên xe buýt muộn để về nhà. Những người muốn tham gia chương trình phải đăng ký trực tuyến thông qua trang web của PRCR. Theo liên kết này https://web1.myvscloud.com/wbwsc/vaarlingtonwt.wsc/splash.html, nhập 720423 vào trường có nội dung “Tìm kiếm hoạt động” và chọn “Thomas Jefferson”.

Câu hỏi?

jeremy.siegel@apsva.us