Khoa học gia đình và tiêu dùng

Chào mừng bạn đến với Khoa học Gia đình & Người tiêu dùng (FACS)

Thông tin liên hệ:
cây thạch thảo.boda@apsva.us (ưu tiên email)
Điện thoại của trường: 703-228-5900


Mục tiêu

Mục đích của Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng là thúc đẩy trách nhiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề và tính độc lập của học sinh. Tất cả các lớp học FACS đều tập trung vào việc nuôi dưỡng các gia đình vững mạnh, sống một lối sống lành mạnh và phát triển tính độc lập cá nhân.


Các khóa học về Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng:

  • Lớp 6: FACS
  • Lớp 7: Cuộc sống dành cho thanh thiếu niên
  • Lớp 8: Quản lý cuộc sống