Ngôn ngữ và văn học

Chào mừng đến với trang Văn học Anh ngữ của Trường Trung học Jefferson. Mục tiêu của trang này là cung cấp cho giáo viên và phụ huynh các nguồn về Ngữ Văn Anh cũng như thông tin hữu ích. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật trang.

Lớp Giáo viên
6th Ngôi sao Lanman, Mary Brown, Kara McPhillips, Tracey Shepardson, Joanne Mann, Tiffany Otto, Kerry Fitzpatrick, Shaina Womack
7th Camee Beyers, Peter Anderson, Katarzyna Polek-Craven, Krystal WilsonDaniel Vogel
8th Aisha Madhi, Katlyn Bennet, Anna LaVadera, Mary Foley, Kelly LópezOlivia Xanh