Điệp khúc

Chào mừng bạn đến với TJMS Chorus!

trẻ em hát

 

Thông tin và đăng ký HONORS CHORUS có thể được tìm thấy tại đây. Thử giọng dành cho tất cả học sinh APS lớp 6, 7 và 8. Bạn không cần phải ghi danh vào một lớp học âm nhạc!

HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CHARMS: Phòng Âm nhạc TJMS sử dụng Trợ lý Văn phòng Charms để gửi email, theo dõi tình hình tài chính của học sinh, đăng ngày theo lịch và cho phụ huynh đăng ký tình nguyện viên. Vui lòng xem Trang Chữ ký của Giáo trình để biết hướng dẫn về cách tạo hoặc cập nhật Tài khoản Charms của học sinh. Sau khi tài khoản Charms của học sinh của bạn đã được tạo, hãy truy cập vào Charms bằng cách vào https://www.charmsoffice.com/charms/plogin.asp

Sinh viên mới học hợp xướng đăng ký tại đây: https://www.charmsoffice.com/charms/selfregister.asp?s=TJMSMusic

  • Mã trường: tjmsmusic
  • Mật khẩu khu vực sinh viên: Số ID sinh viên
    • Lưu ý: Sau khi bạn thay đổi mật khẩu, giáo viên dạy nhạc của bạn sẽ KHÔNG có quyền truy cập vào mật khẩu đó, vì vậy hãy đảm bảo bạn giữ mật khẩu ở một nơi an toàn. Giáo viên dạy nhạc của bạn CÓ THỂ đặt lại mật khẩu của bạn nếu cần
  • Ứng dụng Cổng thông tin dành cho phụ huynh / học sinh trên điện thoại di động Charms Blue MIỄN PHÍ và khả dụng trên cả thiết bị Android và Apple.

Bạn có thể tìm thấy Giáo trình Hợp xướng (Gói Ngày đầu tiên) bằng tiếng Anh tại đây!

Bạn có thể tìm thấy Giáo trình Hợp xướng (Gói Ngày đầu tiên) bằng tiếng Tây Ban Nha tại đây!

 Có thể tìm thấy Mẫu Đơn Yêu Cầu Vắng Mặt Có Phép tại đây!

Kể từ khi bắt đầu

Mẫu giấy phép cho buổi hòa nhạc Pyramid- sẽ sớm được thêm vào!

Mẫu Giấy phép Đánh giá của Học khu- sẽ sớm được thêm vào!

Kể từ khi bắt đầu

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Christian Banach, Giám đốc Hợp xướng

Email (liên hệ ưu tiên): christian.banach@apsva.us

Điện thoại trường: (703) 228-5900


Sinh viên có thể thực hành xem kỹ năng hát ở đây: