Đơn hàng và cuộc thi thiết kế trang phục tinh thần TJMS 2017-2018

Xin chúc mừng Nabiha I., người chiến thắng trong Cuộc thi Thiết kế Trang phục Thần TJMS năm 2017-2018

Người chiến thắng cuộc thi Spirit Wear 1718Logo Spirit Wear Back 1718

 

Nhấn vào đây để tải về TJMS Spirit Wear Order Form 1718 - Order 2

Các mặt hàng sau có thể được đặt hàng từ nay đến thứ Hai, ngày 5/2018/XNUMX:

  • Áo có mũ trùm đầu - Màu xanh hoàng gia với mực vàng và trắng - $ 26
  • Quần bó sát - Đen với mực Vàng - $ 22
  • Áo phông ngắn tay - Màu xanh hoàng gia với mực vàng và trắng - $ 14
  • Áo phông dài tay - Màu xanh hoàng gia với mực vàng và trắng - $ 18

Các khoản thanh toán phải được nộp cùng với đơn đặt hàng và có thể được trả lại cho Cô T trong Phòng 125 (Phòng Ban nhạc). Séc phải được trả cho Thomas Jefferson Middle School và phải có họ và tên của học sinh được viết trong dòng ghi nhớ của séc.