Cho thuê nhạc cụ & Gậy / Bộ gõ

Lưu ý: Vui lòng sử dụng Đăng nhập Google của trường học của con bạn để truy cập các tài liệu được bảo vệ.

THÔNG TIN CHO THUÊ INSTRUMENT

Giá thuê APS cho năm 2015-2016

  • Phí tiêu chuẩn: $ 100 / năm
  • Giảm phí ăn trưa: $ 50 / năm
  • Phí ăn trưa miễn phí: $ 25 / năm

PERCUSSION STICK / MALLET DANH SÁCH VÀ MẪU ĐẶT HÀNG

Nếu học sinh của bạn cần thay gậy / vồ vào cuối năm, có thể đặt hàng trực tuyến từ Steve Weiss âm nhạc.